Cassper Nyovest Meeklyrics

Cassper Nyovest – Nyuku (Remix) Lyrics

Cassper Nyovest – Nyuku (Remix) Lyrics

Nyuku (Remix) Lyrics

[Intro]

Lemonka oe tshwere nyuku

A re ba kene, manyora!

 

[Verse 1: Towdee Mac]

Shule! Ke tlala bontja ba diga di-dustbin

Thuba dipale tsa diponenyana tse ra ditima

Hao tlhaga ka corner re bopile mo lefifing (He ke bao!)

What happened and who did it you won’t even see

Ke a mpolela manyora, bona keo shapa jwang

I like it ha ba tlala ba bone keo trapa jwang

O samane, hao Jamane, sk’a mpotsa “Whatagwan?”

Where the money, where the gwap

This ain’t no water gun, [?]

Kleva f’tsek, rea go search-a

O setlhare sa lebotha ene rona re tlo le kgetlha

Hare fetsa ka wena o tlo sala o le mosetlha

Tlhanolla dipokotho sale dilepelela

Patlama san, bloma re go pagolole tlama, san’

Ska batla ke letse jwabatla, gasa marama, san’

Skaba paiza, ha okare wa izama kea o kgama, san’

Ha kea tlela masepa ka nyao go tswa Ramatlabama

 

[Verse 2: Cassper Nyovest]

Hey, Towdee why o bua le laaite ena so, o sa morobe?

Nna ke kena ke betsa warm clap e ngwe e mogote

Tsebe di nne mogote, mone go lle molodi

O ntshe dikeledi tsohle, tsotsi ha re o foke, fotsek!

O lla metsi, ha o lle madi, san’

Akere go monate hane le re tseela basadi, san’?

READ  Cassper Nyovest - Bonginkosi Lyrics Feat ZOLA 7

Ke godile ke kgerisiwa ke maphatsi-phatsi, nou ke busa squinch

Two fingers [?]

O tla utlwa ka bo…

 

[Refrain: Cassper Nyovest]

Blocka, blocka, blocka

What’s up motherfuckers?

Blocka, blocka, blocka

Ke batla zaka, motherfuckers

E kae zaka? (E kae nyuku?)

E kae nyuku? (E kae nyuku?)

E kae nyuku? (E kae nyuku?)

E kae nyuku? (E kae nyuku?)

 

And we go: blocka, blocka, blocka

What’s up, motherfuckers?

Blocka, blocka, blocka

Ke batla zaka, motherfuckers

E kae zaka? (E kae nyuku?)

E kae nyuku? (E kae nyuku?)

E kae nyuku? (E kae nyuku?)

E kae nyuku? (E kae nyuku?)

E kae nyuku?

 

[Verse 3: Hip Hop Pantsula]

Ikale mo fatshe nkare letlalo la pudi, Joe poes

Ntsha motlakase pele ke o raga mo tlase

You duchebag!

Ja ka puch-back o nganga meriri, your dude’s back

Prakang daai-man, tlang re betse tsididi the crew’s back

Flash panga mo lefaufaung

Re o thelela tlhase fatshe nkare re tswa Taung

Re o kgobokanetse nkare ma enke Mangaung

O bone tsotsi e bolola step-e nkare ke kalakunu (Rola)

Bathu eo, (Rola) panya-panya, rola le tuku

Tsola tsotsi eo, sala ka kousi o apole borukgoe

Towdee, check-a gore daai man ha chava thou daar

F’tsek, ntsha le ma-cent ao, oa betse mang daar?

Tshwara tsotsi ka clap, ha sala a kgwa ditlhapa

READ  Cassper Nyovest - Bonginkosi Lyrics Feat ZOLA 7

Ke apolela tsotsi slamba, a bone ke mo tlatsa

Mo ke lefapha la poo, eseng e tswang dinaka

O ke lerete la ball, ke trapa ke mogata

 

[Cassper Nyovest]

Ha, gents, why le etsa so?

Ncel’a xolo mina

Nou yana ke chonne ho nyela

Ha kena le ya zolo

Why gents? Don’t do this

Bona ke ithotetse, la bona ke ikaketse

Borukgoe bo futhumetse

 

[Verse 4: Khuli Chana]

A ware borukgoe bo thuthufetse?

Jabba-Man, phunya, kutsa, kutsa ke itshukunyetse

Qwagela medi, ncanda kgetsi, mo khurumetse

Ne o chesa kgale, bona nou o buduletse

O nyetse!

 

[Verse 5: Molemi]

Ema moo ngwanaka

A re so qabane, kopa fela o mphe ntho tsaka

Ke mosebetsing mona, kopa o ska senya nako yaka

O tla re bicycle, wa thudiwa ke truck-a

Wa bura, wa taka

Tshwara lefaufau ha ke ntsha karata, o ntshe PIN number

Three summers ke go shebile o ja di-pizza, mos

Pijamas tse o di rekileng ha o ne o ile Bahamas

Shady fuckers o ja the highest grade with the ganja farmers

 

[Verse 6: Tuks]

Vimba! Dinokwane, difelekwane, dira tsa me, dija tsa me

Bo utlwa hier, ke phunye hier

Wena utswa daar, na ke utswe hier

Straight from the underground digging for a pot of gold

Like bitches stripping on a pole who twerking for them ous

READ  Cassper Nyovest - Bonginkosi Lyrics Feat ZOLA 7

Mona hit the fucking flow, I come down blazing through the door

Brought Maleven to your home, re switch-a di-oven on

Nou de laas re gotetse, makhelwane o kometse

Mo chaele mo re letse, mokhukhu o tlhokometswe

Ke zaka, zaka, zaka

Go petlotswe go letloko mo diofficing, nyuku mo di-commiting

Ke roufa community, ba rwesa morwalo o buima

Kamoso ha ke senya tla bo lore, I’m a criminal

Ke tlhamoketse dithoto, ba ipotsa gore na re buile jwang

Kanthe ne ke phanda zaka, zaka, zaka, zaka

 

[Hook: Cassper Nyovest]

Guys, e kae zaka? (E kae nyuku?)

E kae nyuku? (E kae nyuku?)

E kae nyuku? (E kae nyuku?)

E kae nyuku? (E kae nyuku?)

 

Guys, e kae zaka? (E kae nyuku?)

E kae nyuku? (E kae nyuku?)

E kae nyuku? (E kae nyuku?)

E kae nyuku? (E kae nyuku?)

 

Guys, e kae zaka? (E kae nyuku?)

E kae nyuku? (E kae nyuku?)

E kae nyuku? (E kae nyuku?)

E kae nyuku? (E kae nyuku?)

 

E kae nyuku? (E kae nyuku?)

E kae nyuku? (E kae nyuku?)

E kae nyuku? (E kae nyuku?)

E kae nyuku? (E kae nyuku?)

 

[Outro]

Motswako, Motswako (Let’s go)

Motswako (Eh san, ako opele, san! He wena san, opela)

Motswako

Cassper Nyovest – Nyuku (Remix) Lyrics

Translate »